มิถุนายน
2013
11
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม แอดวานเทจ จำกัด (โคราช สาขา 5)
นครราชสีมา
12
บริษัท เดอะซิสเต็ม อุตรดิตถ์ จำกัด
อุตรดิตถ์
13
บริษัท แอดไวซ์ นครสวรรค์ จำกัด
นครสวรรค์
14
บริษัท พีเค คอมซิสเต็มส์ จำกัด
กาฬสินธุ์
15
บริษัท สมาร์ทคอม (พิจิตร) จำกัด
พิจิตร
16
บริษัท แอดไวซ์ เทคโนโลยี ซัคเซส จำกัด
สระบุรี
17
บริษัท เจที จ๊อยท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ขอนแก่น
18
บริษัท ก้าวไกลไอที จำกัด
ชัยภูมิ
19
บริษัท เดอะซิสเตมเอ็มพีคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
สกลนคร
20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ซิสเต็ม ตุ้ย คอมพิวเตอร์ หนองคาย
หนองคาย
21
บริษัท แอดไวซ์สุรินทร์ จำกัด
สุรินทร์
22
บริษัท 2 บีบี คอม จำกัด
นครศรีธรรมราช
23
บริษัท เดอะซิสเต็มคิงคอมพ์ จำกัด
ศรีสะเกษ
24
บริษัท แอดไวซ์วิเศษ จำกัด
อ่างทอง
25
บริษัท โปร คอมเพล็กซ์ จำกัด (สาขา 1)
ปราจีนบุรี
26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชา คอมพิวเตอร์
พิษณุโลก
27
บริษัท คอมพิวเตอร์ โอเค จำกัด (เซียร์รังสิต สาขา 2)
ปทุมธานี
28
บริษัท แอดไวซ์กำแพงเพชร จำกัด
กำแพงเพชร
29
บริษัท โปร คอมเพล็กซ์ จำกัด
ตราด
30
บริษัท เดอะซิสเต็ม คลิก จำกัด
ลพบุรี
31
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยแปดกิ๊กกะไบต์
มหาสารคาม
32
บริษัท ดีดีคอมพิวเทค จำกัด
บุรีรัมย์
33
บริษัท ร่วมค้า เดอะซิสเต็ม เพชรบุรี จำกัด
เพชรบุรี
34
บริษัท เดอะซิสเต็มอุบล จำกัด
อุบลราชธานี
35
บริษัท เดอะซิสเต็มเชียงใหม่ จำกัด (สาขา 2)
ลำพูน
36
บริษัท คอนเน็คโซน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สงขลา
37
บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด
เพชรบูรณ์
38
บริษัท อะตอมคอม จำกัด (สาขา 2)
สุพรรณบุรี
39
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จำกัด
ตาก
40
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม แอดวานเทจ จำกัด (สำโรง)
สมุทรปราการ
41
บริษัท ธนบรรณคอมพิวเตอร์ จำกัด
ร้อยเอ็ด
42
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยแปดเทคโนโลยี
อุดรธานี
43
บริษัท ดีเจ เซอร์วิส แอดไวซ์ สตาร์ ระยอง จำกัด
ระยอง
44
บริษัท แอดไวซ์นครพนม จำกัด
นครพนม
45
บริษัท เดอะซิสเต็มกันทรลักษ์ จำกัด
ศรีสะเกษ
46
บริษัท เดอะซิสเต็ม แอดวานเทจ จำกัด (พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น 3)
กรุงเทพมหานคร
47
บริษัท เดอะซิสเต็มอุบล จำกัด (สาขา 1)
อุบลราชธานี
48
บริษัท เดอะซิสเต็มเพชรบูรณ์ จำกัด
เพชรบูรณ์
49
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์แอนด์เพอร์เฟค
เพชรบูรณ์
50
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีสเตมไอที
สุโขทัย
51
บริษัท 48 คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
สระแก้ว
52
บริษัท น๊อต เดอะ ซิสเต็ม ไอที จำกัด
ระนอง
53
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที ช็อป แอนด์ เซอร์วิส
ราชบุรี
54
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม อุทัยธานี จำกัด
อุทัยธานี
55
บริษัท ดิ โอเอซิส ไทย จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์
56
บริษัท ไอทีที ตรัง จำกัด
ตรัง
57
บริษัท มิตรคณิตกรณ์ จำกัด
กาญจนบุรี
58
บริษัท แอดไวซ์ ยโสธร จำกัด
ยโสธร
59
บริษัท ไอที ซีสเต็ม ฉะเชิงเทรา จำกัด
ฉะเชิงเทรา
60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น
เลย
61
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวัน คอมพิวเตอร์
นครปฐม
62
บริษัท เดอะซิสเท็ม ไอที นครสวรรค์ จำกัด
นครสวรรค์
63
บริษัท ไอที ซีสเต็ม ระยอง จำกัด
ระยอง
64
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม คอมพิวเตอร์เฮ้าส์ จำกัด
นครสวรรค์
65
บริษัท คอมพิวเตอร์ โอเค จำกัด (เซียร์รังสิต สาขา 5)
ปทุมธานี
66
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม แอดวานเทจ จำกัด (โคราช ไอทีพลาซ่า)
นครราชสีมา
67
บริษัท เดอะซิสเต็มลำปาง จำกัด
ลำปาง
68
บริษัท โมเดิร์นคอมพิวเตอร์ซิสเต็ม จำกัด
ชุมพร
69
บริษัท นานาคอม จำกัด
ชุมพร
70
บริษัท แอดไวซ์ บางน้ำเปรี้ยว จำกัด
ฉะเชิงเทรา
71
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวุธวิศวกรรม
อุดรธานี
72
บริษัท แอดไวซ์ ชัยนาท จำกัด
ชัยนาท
73
บริษัท แอดไวซ์ ซิตี้ จำกัด
นครสวรรค์
74
บริษัท ขนอนหลวง จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
75
บริษัท แอดไวซ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
สุราษฎร์ธานี
76
บริษัท สวนสวรรค์คอมพิวเตอร์ จำกัด
แพร่
77
บริษัท แอดไวซ์ ดิสทริบิวชั่น อุดรธานี จำกัด
อุดรธานี
78
บริษัท รัตนวงกต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สุรินทร์
79
บริษัท แอดไวซ์โอเค คอมพิวเตอร์ จำกัด
สงขลา
80
บริษัท ไอทีที กระบี่ จำกัด
กระบี่
81
บริษัท เอส.เจ.คอมซิสเทมส์ จำกัด
มุกดาหาร
82
บริษัท แอดไวซ์ วิเชียรบุรี จำกัด
เพชรบูรณ์
83
บริษัท อมร ไอ ที เฮ้าส์ จำกัด
น่าน
84
บริษัท แอดไวซ์ สะเดา จำกัด
สงขลา
85
บริษัท อินสไปร์ ไอที จำกัด
พังงา
86
บริษัท ตลาดคอม จำกัด
ภูเก็ต
87
บริษัท เดอะซิสเต็มส์ ซีทู คอมพิวเตอร์ จำกัด
ตาก
88
บริษัท พี กรุ๊ป คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
พิจิตร
89
บริษัท สมาร์ทคอม (ตะพานหิน) จำกัด
พิจิตร
90
บริษัท เดอะซิสเต็มเชียงใหม่ จำกัด
เชียงใหม่
91
บริษัท เดอะซิสเต็มเชียงใหม่ จำกัด (สาขา 3)
เชียงใหม่
92
บริษัท เดอะซิสเต็มนครศรี จำกัด
นครศรีธรรมราช
93
บริษัท ค้าส่ง ไอที กรุ๊ป จำกัด
ลพบุรี
94
บริษัท เดอะซิสเต็มคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
หนองบัวลำภู
95
บริษัท เดอะซิสเต็ม ภัทรคอมพิวเตอร์ จำกัด
หนองคาย
96
บริษัท หนองคายมายคอม จำกัด
หนองคาย
97
บริษัท แอดไวซ์ อ่างทอง จำกัด
อ่างทอง
98
บริษัท คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ซิสเต็ม จำกัด (แคราย)
นนทบุรี
99
บริษัท ดำเนิน ไอที ซัพพลาย จำกัด
เชียงราย
100
บริษัท แอดไวซ์ ชลบุรี จำกัด (สาขา 1)
ชลบุรี
101
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิสคอมคอมพิวเน็ตอุดร
อุดรธานี
102
บริษัท คอมพิวเตอร์ โอเค จำกัด (สาขา 3)
สระบุรี
103
บริษัท วี ไลค์ แอดไวซ์ จำกัด
ลพบุรี
104
บริษัท ไอดีคอมซิสเต็มส์ จำกัด
พิษณุโลก
105
บริษัท เดอะซิสเต็ม แอดวานเทจ จำกัด (พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น 4)
กรุงเทพมหานคร
106
บริษัท ฟิวเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
เชียงราย
107
บริษัท พีเอ็น คอม ระยอง จำกัด
ระยอง