LED18.5''PHILIPS193V5LSB2/97(B)

 •  1366 x 768 * CR 700:1 * 200cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED18.5''SAMSUNGS19C170BSQ/XT(DVI,B)

 •  1366 X 768 * 700:1 * 200 cd/m2 * 5ms
 
LED18.5''SAMSUNGS19D300HY/XT(HDMI,B)

 •  1366 x 768 * CR 600:1 * 200cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 2,670 บาท ราคา 2,850 บาท ราคา 2,950 บาท
LED19.5''LG20M35D-B(DVI,B)

 •  1600 x 900 * CR 600:1 * 200 cd/m2 * 5ms 
 
LED19.5''ACERG206HQLbd(DVI,B)

 • 1600 X 900 * 100M:1 * 250 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED19.45''HP20WDF4Z63AS#A2K(DVI,

 • Display Size : 19.45"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 250 cd/m² 
 
ราคา 2,900 บาท ราคา 2,850 บาท ราคา 3,490 บาท
LED19.5''DELLE2014H(DVI,B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 250 cd/m² 
 
LED21.5''BENQVW2245Z(DVI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 3000:1 * 250cd/m2 * 6ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED21.5''PHILIPS223V5LSB2/00(DVI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 600:1 * 200 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่6
 
ราคา 3,200 บาท ราคา 3,540 บาท ราคา 3,690 บาท
LED21.5''DELLS2240L(HDMI,B)

 • Display Size : 21.5"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250cd/ m2
 
LED23''DELLS2340L(HDMI,B)

 • Display Size : 23"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED23''DELLP2314H(DVI,IPS,

 •   1920 x 1080 * CR 1000:1 * 250cd/m2 * 8ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 5,390 บาท ราคา 5,700 บาท ราคา 6,780 บาท
LED24''ACERK242HLbd(DVI,B)

 • 1920 x 1080 * 100M:1 * 250cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED24''ACERG247HLbid(DVI,HDMI,

 • 1920 x 1080 * 100M:1 * 250cd/m2 * 6ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED24''BENQGL2450_F(DVI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 1000:1 * 250cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 4,090 บาท ราคา 5,100 บาท ราคา 4,520 บาท
LED24''DELLS2440L(HDMI,B)

 • Display Size : 24"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED27''BENQGW2760HS(DVI,HDMI,

 • Display Size : 27"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 300cd/m2
 
LED18.5''HPV193G9W86AA#AKL(B)

 •  1366 x 768 * CR 600:1 * 200cd/m2 * 5ms 
 • รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 7,300 บาท ราคา 8,550 บาท ราคา 3,100 บาท
LED18.5''LENOVOE1922s(B)

 •  1366 x 768 * CR 1000 :1 * 200 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1024 x 768 * รับเคลมจุดที่ 4
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 •  1024 x 768 * รับเคลมจุดที่ 4 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 3,340 บาท ราคา 1,240 บาท ราคา 1,490 บาท
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1280x1024 * รับเคลมจุดที่ 4
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1280x1024 * รับเคลมจุดที่ 4
 
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 19"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 
ราคา 1,520 บาท ราคา 1,520 บาท ราคา 1,840 บาท
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 •  1024 x 768 * รับเคลมจุดที่ 4 * Panal ประกัน1 ปี
 
LCDSquare20''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Resolution : 1024 x 768
 • Port : 1 VGA , 1 DVI
 
ขาตั้งDualLCDScreen(6470B,แนวตั้ง)

 •   ขาตั้ง Dual LCD Screen แนวตั้ง 
 • สำหรับ 2 จอ
 
ราคา 1,840 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,990 บาท
ขาตั้งDualLCDScreen(6320B,แนวนอน)

 •  ขาตั้ง Dual LCD Screen แนวนอน
 • สำหรับ 2 จอ
 
ขาตั้งTrippleLCDScreen(6330B)

 •  ขาตั้ง Tripple LCD Screen
 • สำหรับ 3 หน้าจอ
 
LEDTV42''LGDigitalTV

 •  1920x1080 * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 2,990 บาท ราคา 3,290 บาท ราคา 13,700 บาท
LEDTV47''LGSmartTV47LB670T

 •  1920 x 1080 * 500cd/m2 * 2ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LEDTV50''LGPLASMA50PB560D

 •  1366x768 * 3,000,000:1 * 50'' * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED15.6''

 
ราคา 27,200 บาท ราคา 15,900 บาท ราคา 1 บาท
LED18.5''

 
LED19.5''

 
LED21.5''

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LED23''

 
LED24''

 
LED27''

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LEDCommercail

 
Monitor(LowendBrand)

 
Monitor(Rebuilt)

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
ขาตั้งLED

 
ขาแขวนTV

 
TV32''LED

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
TV42''LED

 
TV47''LED

 
TV50''LED

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LEDTV32''PANASONICTH-32A400T(B)

 •  1366 x 768 *  450cd/m2 * 3.5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED18.5''ACERG196HQLb(B)

 •  1366 X 768 * 100,000,000:1 * 200 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED18.5''LG19M35D-B(DVI,B)

 • 1366 x 768 * CR 5M:1 * 250cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6
 
ราคา 7,600 บาท ราคา 2,700 บาท ราคา 2,720 บาท
LED19.5''SAMSUNGS20D300HY/XT(HDMI,B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd
 
LED21.5''SAMSUNGS22D300HY/XT(HDMI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 1000:1 * 250 cd/m2 * 2ms * รับเคลมจุดที่ 6
 
LED23''LG23MP65HQ-P(HDMI,IPS,

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
ราคา 2,960 บาท ราคา 3,820 บาท ราคา 5,300 บาท
LEDTV24''LG24MT44A-PT(HDMI,

 • Display Size : 24.0"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED20''ROCKAH205A(DVI,B)

 • Display Size : 20.1"
 • Resolution : 1680 x 1050 Pixels
 • Brightness : 205nits
 
LED18.5''DELLE1914H(B)

 • 1366 x 768 * CR 6000:1  * 200 cd/m2 
 • 5ms
 • รับเคลมจุดที่ 6
 
ราคา 5,050 บาท ราคา 2,720 บาท ราคา 2,960 บาท
LED19.5''BENQVL2040AZ(B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LED19.5''PHILIPS200V4LSB2/00(DVI,B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LED21.5''ACERS220HQLBbd(DVI,B)

 • 1920 x 1080 * CR 1000:1 * 200cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
ราคา 2,690 บาท ราคา 2,810 บาท ราคา 3,490 บาท
LED23''SAMSUNGS23C350HS/XT(HDMI,B)

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED23''PHILIPS234E5QHAB/00(HDMI,

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 
ราคา 4,230 บาท ราคา 5,420 บาท ราคา 1,590 บาท
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels

 

 
LED15.6''BENQG615HDPL(B)

 • Display Size : 15.6"
 • Resolution : 1366 x 768  Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 250cd/m2
 
ราคา 1,250 บาท ราคา 2,200 บาท ราคา 1,120 บาท
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/m2
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/m2
 
ราคา 1,140 บาท ราคา 1,140 บาท ราคา 1,160 บาท
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

Model:LCD Square 15'' Samsung Synmaster (B, Rebuilt) (1-3 Dot)
Max. Resolution:1024 x 768
Display:15''
VGA Port:1 Port

 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 250cd/ m2

 

 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
ราคา 1,250 บาท ราคา 1,360 บาท ราคา 1,360 บาท
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2

 

 
ราคา 1,390 บาท ราคา 1,470 บาท ราคา 1,550 บาท
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2

 

 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
ราคา 1,580 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 1,610 บาท
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1440 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1021280 x1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
ราคา 1,610 บาท ราคา 1,690 บาท ราคา 1,730 บาท
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1080 x 1024 * รับเคลมจุดที่ 4
 
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Resolution : 1080 x 1024
 • Port : 1 VGA
 
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 19"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2

 

 
ราคา 1,810 บาท ราคา 1,890 บาท ราคา 2,090 บาท
ขาแขวนTV/Plasma17''to37.5''

 • Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 17"" ถึง 37.5
 
ขาแขวนTV/Plasma22''to42''

 • Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 22"" ถึง 42""
 
ขาแขวนTV/Plasma30''to64''

 • Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 30"" ถึง 64""
 
ราคา 880 บาท ราคา 940 บาท ราคา 1,090 บาท