LEDSquare17''LGL1742TE-BF(DVI,

 •  1280x1024 * 8000:1 * 300 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LEDSquare17''PHILIPS17S4LSB/00(DVI,

 •  1280 x 1024 * 200,000,000:1 * 250 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED18.5''SAMSUNGS19C170BSQ/XT(DVI,B)

 •  1366 X 768 * 700:1 * 200 cd/m2 * 5ms
 
ราคา 3,390 บาท ราคา 3,450 บาท ราคา 2,800 บาท
LED19.5''LG20M35D-B(DVI,B)

 •  1600 x 900 * CR 600:1 * 200 cd/m2 * 5ms 
 
LED19.5''ACERG206HQLbd(DVI,B)

 • 1600 X 900 * 100M:1 * 250 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED19.5''DELLE2014H(DVI,B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 250 cd/m² 
 
ราคา 2,880 บาท ราคา 2,910 บาท ราคา 3,220 บาท
LED19.45''HP20WDF4Z63AS#A2K(DVI,

 • Display Size : 19.45"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 250 cd/m² 
 
LED21.5''BENQVW2245Z(DVI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 3000:1 * 250cd/m2 * 6ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED21.5''PHILIPS223V5LSB2/00(DVI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 600:1 * 200 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่6
 
ราคา 3,490 บาท ราคา 3,540 บาท ราคา 3,690 บาท
LED21.5''DELLS2240L(HDMI,B)

 • Display Size : 21.5"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250cd/ m2
 
LED23''DELLS2340L(HDMI,B)

 • Display Size : 23"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED23''DELLP2314H(DVI,IPS,

 •   1920 x 1080 * CR 1000:1 * 250cd/m2 * 8ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 5,390 บาท ราคา 5,690 บาท ราคา 6,750 บาท
LED24''ACERK242HLbd(DVI,B)

 • 1920 x 1080 * 100M:1 * 250cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED24''ACERG247HLbid(DVI,HDMI,

 • 1920 x 1080 * 100M:1 * 250cd/m2 * 6ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED24''BENQRL2455HM(DVI,HDMI,

 • Display Size : 24.0"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
ราคา 4,490 บาท ราคา 5,190 บาท ราคา 6,900 บาท
LED24''BENQEW2440L(HDMI,B)

 • Display Size : 24.0"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED24''DELLS2440L(HDMI,B)

 • Display Size : 24"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED27''ACERS71HLDbid(DVI,HDMI,

 • 1920 x 1080 * CR 100M:1 * 300cd/m2 * 6ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
ราคา 6,990 บาท ราคา 7,350 บาท ราคา 7,170 บาท
LED27''BENQGW2760HS(DVI,HDMI,

 • Display Size : 27"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 300cd/m2
 
LEDTV29''LG29MT45A-PT(HDMI,

 • Display Size : 29"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1280x1024 * รับเคลมจุดที่ 4
 
ราคา 8,580 บาท ราคา 6,420 บาท ราคา 1,520 บาท
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1280x1024 * รับเคลมจุดที่ 4
 
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 •  1024 x 768 * รับเคลมจุดที่ 4 * Panal ประกัน1 ปี
 
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Resolution : 1024 x 768
 • Port : 1 VGA , 1 DVI
 
ราคา 1,520 บาท ราคา 1,840 บาท ราคา 2,000 บาท
LED18.5''HPLV1911ASV72AA#AKL(B)

 • Display Size : 18.5"
 • Resolution : 1366 x 768 Pixels
 • Brightness : 200 cd/ m2
 
LED18.5''LENOVOE1922s(B)

 •  1366 x 768 * CR 1000 :1 * 200 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6
 
ขาตั้งDualLCDScreen(6470B,แนวตั้ง)

 •   ขาตั้ง Dual LCD Screen แนวตั้ง 
 • สำหรับ 2 จอ
 
ราคา 3,040 บาท ราคา 3,390 บาท ราคา 2,990 บาท
ขาตั้งDualLCDScreen(6320B,แนวนอน)

 •  ขาตั้ง Dual LCD Screen แนวนอน
 • สำหรับ 2 จอ
 
ขาตั้งTrippleLCDScreen(6330B)

 •  ขาตั้ง Tripple LCD Screen
 • สำหรับ 3 หน้าจอ
 
ขาตั้งQuadLCDScreen(6340B)

 •  ขาตั้ง Quad LCD Screen 
 • สำหรับ 4 จอ
 
ราคา 2,990 บาท ราคา 3,290 บาท ราคา 3,990 บาท
ขาตั้งSixLCDScreen(6340B)

 • ขาตั้ง Six LCD Screen
 • สำหรับ 6 หน้าจอ
 
LEDTV42''LGDigitalTV

 •  1920x1080 * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LEDTV47''LGSmartTV47LB670T

 •  1920 x 1080 * 500cd/m2 * 2ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
ราคา 5,990 บาท ราคา 13,700 บาท ราคา 28,750 บาท
LEDTV50''LGPLASMA50PB560D

 •  1366x768 * 3,000,000:1 * 50'' * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED17''Square

 
LED18.5''

 
ราคา 15,700 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LED19.5''

 
LED20''

 
LED21.5''

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LED23''

 
LED24''

 
LED27''

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LED29''

 
LCD15''Square

 
LCD17''Square

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LCD19''Square

 
LCD20''Square

 
LEDCommercail

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
ขาตั้งLED

 
ขาแขวนTV

 
TV32''LED

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
TV42''LED

 
TV47''LED

 
TV50''LED

 
ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท
LEDTV32''PANASONICTH-32A400T(B)

 •  1366 x 768 *  450cd/m2 * 3.5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน1 ปี
 
LED18.5''ACERK192HQLb(B)

 •  1366 x 768 * Dynamic 100M:1 * 200cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
LED18.5''ACERG196HQLb(B)

 •  1366 X 768 * 100,000,000:1 * 200 cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6 * Panal ประกัน 3 ปี
 
ราคา 7,900 บาท ราคา 2,750 บาท ราคา 2,750 บาท
LED18.5''LG19M35D-B(DVI,B)

 • 1366 x 768 * CR 5M:1 * 250cd/m2 * 5ms * รับเคลมจุดที่ 6
 
LED19.5''SAMSUNGS20D300HY/XT(HDMI,B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd
 
LED20''ROCKAH205A(DVI,B)

 • Display Size : 20.1"
 • Resolution : 1680 x 1050 Pixels
 • Brightness : 205nits
 
ราคา 2,760 บาท ราคา 3,020 บาท ราคา 2,720 บาท
LED21.5''SAMSUNGS22D300HY/XT(HDMI,B)

 •  1920 x 1080 * CR 1000:1 * 250 cd/m2 * 2ms * รับเคลมจุดที่ 6
 
LED23''LG23M45H-B(DVI,B)

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED23''LG23MP65HQ-P(HDMI,IPS,

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
ราคา 3,850 บาท ราคา 4,370 บาท ราคา 5,300 บาท
LEDTV24''LG24MT44A-PT(HDMI,

 • Display Size : 24.0"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED18.5''HPW1972A(DVI,SPK,

 • 1366 x 768 * CR 600:1 * 200 cd/m
 • 5ms
 • รับเคลมจุดที่ 6
 
LED18.5''DELLE1914H(B)

 • 1366 x 768 * CR 6000:1  * 200 cd/m2 
 • 5ms
 • รับเคลมจุดที่ 6
 
ราคา 5,050 บาท ราคา 2,850 บาท ราคา 2,940 บาท
LED19.5''BENQVL2040AZ(B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LED19.5''PHILIPS200V4LSB2/00(DVI,B)

 • Display Size : 19.5"
 • Resolution : 1600 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LED23''SAMSUNGS23C350HS/XT(HDMI,B)

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
ราคา 2,760 บาท ราคา 2,810 บาท ราคา 4,280 บาท
LED24''BENQGL2450(DVI,B)

 • Display Size : 24"
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LED23''PHILIPS234E5QHAB/00(HDMI,

 • Display Size : 23" Wide
 • Resolution : 1920 x 1080 Pixels
 • Brightness : 250 cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 
ราคา 4,490 บาท ราคา 5,420 บาท ราคา 1,610 บาท
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels

 

 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 250cd/m2
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/m2
 
ราคา 1,250 บาท ราคา 1,120 บาท ราคา 1,140 บาท
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/m2
 
LCDSquare15''(Rebuilt,1-3Dot)

Model:LCD Square 15'' Samsung Synmaster (B, Rebuilt) (1-3 Dot)
Max. Resolution:1024 x 768
Display:15''
VGA Port:1 Port

 
ราคา 1,160 บาท ราคา 1,160 บาท ราคา 1,250 บาท
LCDSquare15''(1-3Dot)I-View

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 250cd/ m2

 

 
LCDSquare15''(1-3Dot)I-View

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare15''(1-3Dot)I-View

 • Display Size : 15"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
ราคา 1,410 บาท ราคา 1,410 บาท ราคา 1,440 บาท
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2

 

 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2

 

 
ราคา 1,470 บาท ราคา 1,550 บาท ราคา 1,580 บาท
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
LCDSquare17''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1280 x 1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
ราคา 1,500 บาท ราคา 1,610 บาท ราคา 1,610 บาท
LCDSquare17''(1-3Dot)I-VIEW

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1440 x 900 Pixels
 • Brightness : 200cd/ m2
 
LCDSquare17''(1-3Dot)I-VIEW

 • Display Size : 17"
 • Resolution : 1021280 x1024 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2
 
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • 1080 x 1024 * รับเคลมจุดที่ 4
 
ราคา 1,730 บาท ราคา 1,770 บาท ราคา 1,810 บาท
LCDSquare19''(Rebuilt,1-3Dot)

 • Resolution : 1080 x 1024
 • Port : 1 VGA
 
LCDSquare19''(1-3Dot)I-VIEW

 • Display Size : 19"
 • Resolution : 1024 x 768 Pixels
 • Brightness : 300cd/ m2

 

 
ขาแขวนTV/Plasma17''to37.5''

 • Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 17"" ถึง 37.5
 
ราคา 1,890 บาท ราคา 2,190 บาท ราคา 880 บาท
ขาแขวนTV/Plasma22''to42''

 • Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 22"" ถึง 42""
 
ขาแขวนTV/Plasma30''to64''

 • Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 30"" ถึง 64""
   
ราคา940บาท  ราคา1,090บาท