ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงมีความแตกต่างจากภาพได้
วิธีบริโภค :
รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยการเคี้ยว
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ :
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 32.46%
:
อะเคเซีย กัม 8.79%
:
ใยอาหารจากอ้อย 8.79%
:
ใยอาหารจากข้าวโอ๊ต 4.39%
:
ผงอะเซโรลา เชอร์รี่ 3.23%
:
ใยอาหารจากข้าวสาลี 2.93%
:
ใยอาหารจากเลมอน 2.34%
:
ใยอาหารจากถั่วเหลือง 2.34%
คำเตือน :
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
Warranty :