นิวทริไลท์ ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร์ เบลนด์ # 104402
ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงมีความแตกต่างจากภาพได้
  • นิวทริไลท์ ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร์ เบลนด์ # 104402

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นิวทรีไลท์ ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร์ เบลนด์ ชนิดเม็ดเคี้ยว สกัดจากส่วนผสมจากพืช 13 ชนิด ได้แก่ ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากอ้อย และใยอาหารจาก อะเคเซีย อ้อย ข้าวโอ๊ต อะเซโรลา เชอร์รี่ ข้าวสาลี เลมอน ถั่วเหลือง กระบองเพชร แอปเปิ้ล ถั่ว ข้าวบาร์เลย์ และแครอท พร้อมผสมกลิ่นส้มจากธรรมชาติ ไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย
 

นิวทริไลท์ ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร์ เบลนด์ # 104402
วิธีบริโภค :
รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยการเคี้ยว
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ :
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 32.46%
:
อะเคเซีย กัม 8.79%
:
ใยอาหารจากอ้อย 8.79%
:
ใยอาหารจากข้าวโอ๊ต 4.39%
:
ผงอะเซโรลา เชอร์รี่ 3.23%
:
ใยอาหารจากข้าวสาลี 2.93%
:
ใยอาหารจากเลมอน 2.34%
:
ใยอาหารจากถั่วเหลือง 2.34%
คำเตือน :
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
Warranty :