ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงมีความแตกต่างจากภาพได้
Model :
สติ๊กเกอร์ คีบอร์ด ภาษาไทย/อังกฤษ
Warranty :