• 3 ขา 3 ช่อง / 2 USB / 3.0 M​
Brand :
Zircon
Model :
POWER BAR DP-C3S3-USB 'ZIRCON' (3M, 3ช่อง, 2USB) Black
จำนวนขา :
3 ขา
จำนวนช่องเสียบ :
3 ช่อง
USB/2 ช่อง
สวิทซ์ :
1 สวิตซ์
สายไฟ (m) :
3M
Warranty :