PS (Full) Raidmax 450w.
  • PS (Full) Raidmax  450w.
  • PS (Full) Raidmax  450w.
  • PS (Full) Raidmax  450w.
  • PS (Full) Raidmax  450w.
  • PS (Full) Raidmax  450w.

เพาเวอร์ซัพพลาย  : จ่ายไฟเต็มกระแสไม่กระตุก ระบายความร้อนได้ดี ตัวกล่องผลิตจากโลหะคุณภาพ

PS (Full) Raidmax 450w.
Brand :
Raidmax
Power Capacity :
450W.
Fan Size :
12 cm.
SATA Port :
2 Ports
Complies With ATX 24 Pin :
1
IDE Port :
3 Ports
Warranty :